суббота, 6 февраля 2016 г.                                                  Найнадійніший спосіб виділити свою компанію

                                                  серед конкурентів, відірватися від натовпу

                                                  переслідувачів - це добре організувати роботу

                                                  з інформацією.

Білл Гейтс 

          Інформатизація освіти нині є необхідною умовою поступового розвитку суспільства. Вдосконалення інформаційних технологій займає важливе місце серед численних нових напрямів розвитку освіти. Воно націлене на розвиток шкільної інфраструктури, а саме на інформаційне середовище навчального закладу, що припускає впровадження і ефективне використання нових інформаційних сервісів. Важлива роль нових інформаційних технологій в освіті полягає в тому, що вони не лише виконують функції інструментарію, який використовується для вирішення окремих педагогічних завдань, але і надають якісно нові можливості навчанню, стимулюють розвиток дидактики і методики, сприяють створенню нових форм навчання і освіти. З розвитком комп'ютерних засобів і впровадженням їх в освітній процес у його учасників з'являються нові можливості, реалізуються нові підходи.
       Одним з перспективних напрямів розвитку сучасних інформаційних технологій є хмарні технології. Читати далі...

Як все починалось